Dhoma Ekonomike e Gruas

Drejtuese të Dhomës Ekonomike të Gruas u takuan me Ines Mucostepa, Kryetare e Bashkimit të Dhomave të Industrisë dhe Tregtisë

Pas ndarjes së objektivave të përbashkëta ato diskutuan rreth bashkëpunimit në zhvillimin e projekteve dhe politikave të përbashkëta për fuqizimin ekonomik të gruas.
Bashkëpunimi synojmë të shtrihet edhe në nivel rajonal.