Dhoma Ekonomike e Gruas

Antoneta Ndreka Presidente nderi e Dhomës Ekonomike të Gruas (Lufra shpk, Dukat shpk)

Antoneta Ndreka është bashkëthemeluese e LUFRA sh.p.k. dhe ujit Dukat.

Antoneta ka mbajtur me sukses për më shumë se 27 vite pozicionin e Drejtores së Prodhimit dhe Planifikimit. Në krye të kontrollit të cilësisë dhe të gjithë procesit të prodhimit, ajo ka përgjegjësinë për hartimin, përditësimin dhe zbatimin e të gjitha procedurave e standardeve më të larta në lidhje me çdo produkt të prodhuar.

Studimet klasike i përmbyll në fushën e shëndetësisë dhe infermierisë, në Vlorë, për të vijuar me formime teknike në fushën e biznesit.

Ajo bëhet pjesë e disa moduleve trajnimi të marra në punë nga Chr. Hansen Holding A /S Danimarkë, në probiotikë, kulturë, etj.

Antoneta ka ndjekur kurse për teknika dhe procese të ndryshme të prodhimit të qumështit UHT, të marra në disa module në Itali në grupin Parmalat.

Përmes USAID / Partnerët, ajo bëhet pjesë e disa programeve kualifikimi fokusuar tek drejtuesit e industrisë së qumështit.

Në detyrën e saj në kompani ka përvoja të ndryshme dhe ka fituar disa aftësi.

Antoneta ishte përgjegjëse për formulimin e vizionit të departamentit të Menaxhimit të Produkteve dhe gjithashtu për shpërndarjen e këtij vizioni në çdo nën-departament dhe punonjës në departament.

Sigurimin që çdo nën-departament të udhëhiqet nga një vizion i unifikuar dhe koheziv.

Sigurimin e fazave të zhvillimit të produktit deri në nivelin përfundimtar të gatshëm për treg.

Përgjegjëse për përmirësimin e vazhdueshëm të produktit, si dhe përputhjen e produktit me nevojat e tregut, të përfshira në një përvojë të produktit, i cili kënaq vazhdimisht dhe në mënyrë të vazhdueshme konsumatorët.

Ajo merret edhe më intervistimin, rekrutimin, marrjen në punë dhe mentorimin e personelit kryesor të menaxhimit të produktit. Gjithashtu ështe e ngarkuar me krijimin e një ambienti pune emocionues, dinamik dhe të qëndrueshëm që tërheq brenda dhe ruan talentin në departament.