SOLARON SHPK

SOLARON sh.p.k. është implementuesi i parë fotovoltaik  Shqipëri, themeluar  vitin 
2015 nga një sipërmarrëse dhe inxhiniere femër. Ne projektojmë, instalojmë dhe 
mirëmbajmë sisteme fotovoltaike për prodhimin e energjisë me qëllim vetëkonsumin ose 
shitjen e energjisë  gjelbër nga dielli. Gjithashtu, SOLARON sh.p.k. si nje ESCo siguron 
reduktimin e shpenzimeve tuaja të energjisë duke ndërhyrë me metoda inxhinierike dhe 
pajisje inteligjente, përmes Kontratave për Performancën Energjetike.  
Nëse objektivi juaj janë investimet e qëndrueshme, një investim  sistem fotovoltaike nga 50 
kW e deri  disa MW, ne ju garantojmë zgjidhje fotovoltaike  optimizuara,  tipit ‘me
çelësa-në-dorë’.