Dhoma Ekonomike e Gruas

DHOMA EKONOMIKE E GRUAS

Interesi i përbashkët i një grupi grash sipërmarrëse dhe profesioniste për të ndikuar në shoqëri për fuqizimin e sipërmarrjes dhe karrierës femërore, konkretizohet tek DHOMA EKONOMIKE E GRAVE. Pas dhjetëra vitesh përvojë në fusha të ndryshme të biznesit dhe konsulencës, ky grupim grash ka mundësi të sinkronizojë njohuritë, energjinë dhe dëshirën për kontribut, në mënyrë që ta përcojë edhe tek shumë sipërmarrje të tjera.

Gratë në karrierë e biznes përballen me sfida të mëdha në nivel lokal dhe global: studime të shumta flasin për aksesin e ulët të gruas në financa krahasuar me meshkujt, ndërsa në vendet në zhvillim, sfidat e gruas janë edhe më komplekse. Por, njëkohësisht gruaja është potencial i madh dhe burim i pashtershëm energjie. Pikërisht ajo që i nevojitet ekonomisë dhe vendit tonë.

Ndaj, qëllimi i shoqatës është mbrojtja e interesave ekonomike dhe sociale të grave sipërmarrëse, profesioniste dhe të vetëpunësuara nga të gjitha sektorët e ekonomisë dhe ofrimi I shërbimeve ndaj tyre përmes zhvillimit të politikave favorizuese per mbështetjen ekonomike dhe sociale, veprimtarive promovuese dhe zhvilluese, bashkëpunimeve kombëtare dhe rajonale, studime, botime, projekteve dhe konsulencave.

MISIONI

QËLLIMI

Qëllimi i shoqatës është mbrojtja e interesave ekonomike të grave sipërmarrëse, profesioniste, dhe të vetëpunësuara në të gjitha sektorët e ekonomisë nëpërmjet ofrimit të shërbimeve ndaj tyre përmes  zhvillimit të politika favorizuese per mbështetjen ekonomike dhe sociale të grave, veprimtarive promovuese dhe zhvilluese, studimeve dhe botimeve projekteve dhe konsulencave.

Bashkohu me ne!