EVENTS

aktivitet 3
Nënshkrimi i memorandumit me UET

aktiviteti 2
Takim në ambientet e Bashkisë së Tiranës

aktiviteti 1
Dhoma Ekonomike e Gruas në Shqipëri – Dhom…

consulting_placeholder
Aktiviteti 6

consulting_placeholder
Aktiviteti 5

consulting_placeholder
Aktivitet 4