Dhoma Ekonomike e Gruas

Ky trajnim do t’ju shërbejë sipërmarrjeve për të adresuar sfidat me të cilat janë përballur përgjatë këtyre muajve.
Trajnues është eksperti mirënjohur Z. Branko Radulovic, Profesor në Universitetin e Torinos.
Trajnimi do të analizojë:
1. Bazat e Vlerësimit të Biznesit.
2. Vlerësimit të biznesit në kontekstin e kuadrit ligjor shqiptar të falimentimit.
3. Metodat kryesore dhe mënyrën se si debitorët në vështirësi për shkak të pandemisë COVID-19 mund të kryejnë vlerësimin, si hapi kryesor në ristrukturimin financiar për të ruajtur biznesin e tyre të shëndetshëm.
Trajnimi do të zhvillohet nëpërmjet platformës zoom dhe të gjithë të interesuarit për të marrë pjesë janë të lutur të na kontaktojnë në adresën tonë të email info@weca.al dhe do t’ju dërgojmë linkun e pjesmarrjes në trajnim.
Trajnimi është pa pagesë