Dhoma Ekonomike e Gruas

Dhoma Ekonomike e Gruas duke pasur si qëllim kryesor te saje fuqizimin e sipërmarrjes  se gruas , në bashkëpunim me  Albania Investment  Development Agency  janë duke promovuar të gjitha bizneset  antarë të Dhomës, kështu te gjitha këto biznese do të kenë një profil të tyre në platformën Evropiane të sipërmarrjes,  Enterprise Europe Network.  Kjo platforme është e themeluar nga Bashkimi  Evropian si dhe Horizion 2020, qëllimi kryesor është  nxitja e bizneseve inovative dhe ngitja e aktivitetit të tyre  në nivel internacional.

Kjo është një hapsirë për të gjitha bizneset Shqiptarë për të parë mundësitë e shtrirjes së aktivitetit të tyre jashtë territorit te Shqipërisë. Në këtë platformë do të kenë mundësi të  lidhën dhe krijojnë network me kompani  të tjera  në rajon dhe jo vetëm.